Kamieński Portal Informacyjny
Podwójny bruk na ulicy Obrońców Warszawy

Podwójny bruk na ulicy Obrońców Warszawy

Podczas prac ziemnych prowadzonych na ulicy Obrońców Warszawy – przedwojenna ulica Seegang – natrafiono na dwie warstwy bruku kamiennego przedzielone ok. 30 cm warstwą mocno zbitej gliny przemieszanej z fragmentami cegieł i zaprawy wapiennej.

Młodszy bruk zalegał bezpośrednio pod współczesnym asfaltem i datowany jest na XIX-XX wiek, starszy, odkryty na głębokości ok. 60 cm od obecnego poziomu ulicy może być datowany na okres wczesnonowożytny.

W okresie późnego średniowiecza w miejscu tym, bezpośrednio pod murami obronnymi Osiedla Katedralnego przebiegała fosa. Jego pozostałości wraz z ceglanymi przęsłami mostu odkryliśmy podczas badań archeologicznych prowadzonych przy południowej ścianie dworu von Kleista.

Grzegorz Kurka
dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *