Kamieński Portal Informacyjny
Schronisko Sosnowice zaprasza na IV Sosnowicki Rajd na 6 Łapach

Schronisko Sosnowice zaprasza na IV Sosnowicki Rajd na 6 Łapach

IV Sosnowicki Rajd na Sześciu Łapach odbędzie się w 6 września 2020 na terenie i w okolicach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach. Startujemy o godzinie 11:00

Do pokonania będą dwie trasy do wyboru: krótsza spacerowa ok 5 km oraz dłuższa biegowa ok 10 km.
Głównym celem Rajdu jest wyprowadzenie bezdomniaka na spacer. Tutaj ilość naszych psów jest ograniczona – 25 psów, a więc można startować również ze swoim adopciakiem. Rajd będzie również Dniem Otwartym Schroniska. Będzie można porozmawiać z pracownikami, wolontariuszami i dowiedzieć się czegoś więcej o tym miejscu i o psach do adopcji. Uwieńczeniem będzie nagrodzenie zwycięzców, którzy ukończą poszczególną trasę w najkrótszym czasie oraz zaliczą wszystkie „punkty kontrolne”.

Przewidziane jest integracyjne ognisko, pyszna zupa a na deser domowe ciasta. Więc niedzielny obiad zapewniamy.

Ze względu na fakt, że Schronisko cierpi na deficyt mokrej karmy o wysokomięsnym składzie, jako „wpisowe” w tym roku postanowiliśmy wprowadzić opłatę startową dla zawodników „od” 20 zł, która będzie zbierana do dnia 24.08.2020 na konto współorganizatora Fundacji Psia Kość. Za darowiznę Fundacja zakupi karmę, która przyjedzie do Schroniska w dniu Rajdu.
Fundacja „Psia Kość” ul. Wysockiego 10c/3 72-400 Kamień Pom
Numer konta: 79 2030 0045 1110 0000 0416 4930
TYTUŁ: Darowizna rajd od… (imie i nazwisko zawodnika)

Zapisy: wyłącznie mailowo na adres: rajdna6lap@onet.pl – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wysyłamy w ciągu 2 dni roboczych.
W zgłoszeniu należy podać:
Imię i nazwisko Zawodnika, informację czy startuje z własnym psem czy psem ze Schroniska w Sosnowicach, a także wybraną długość trasy- spacerowa 5km czy biegowa 10km.
Przed startem w dniu Zawodów Wolontariusze i Pracownicy Schroniska będą przydzielać Zawodnikom psy schroniskowe.

Pies biorący udział w Rajdzie musi być zdrowy i w pełni sprawny. Niedozwolony jest start ze szczeniętami, psami w wieku podeszłym, sukami w ciąży oraz psami chorymi.

Niedozwolony jest start z psem ubranym w kaganiec, kolczatkę lub łańcuszek zaciskowy. Dozwolone sprzęty to: szelki lub uprząż (najlepiej specjalne do biegania lub dogtrekkingu), obroża, długa smycz, pas biodrowy dla opiekuna. Przez cały czas trwania Rajdu opiekunowie są zobowiązani prowadzić swojego psa na smyczy oraz zapewnić należytą opiekę, dobrze jakby były to przyjazne pieski.

ZGŁOSZENIE SIĘ I UCZESTNICTWO W RAJDZIE JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZEGO REGULAMINU:

IV Sosnowicki Rajd na Sześciu Łapach
06 września 2020 godz 11:00

REGULAMIN

1. Organizatorem Rajdu jest Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach.
Współorganizatorzy:
– Gmina Golczewo
– Fundacja Psia Kość
– Bosman Szczeciński

2. Miejsce startu i mety: teren Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach, Sosnowice 6, 72 – 410 Golczewo. Biuro zawodów czynne w dniu imprezy: od godz. 10:00.

3. Kontakt i zgłoszenia
Telefon: 607 091 069
e-mail: rajdna6lap@onet.pl
Zgłoszenia należy wysyłać na w/w adres mailowy. Wysłanie zgłoszenia i uczestnictwo w Rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Trasa zawodów
MAXI – dystans około 10 km z rozmieszczonymi na trasie punktami kontrolnymi.
MINI – dystans około 5 km z rozmieszczonymi na trasie punktami kontrolnymi.

5. Nagrody
a) organizator przewidział nagrody za zdobycie I, II i III miejsca w każdej z kategorii. O wygranej stanowi suma punktów za pokonanie trasy w najkrótszym czasie oraz za zaliczenie punktów kontrolnych.
b) dla wszystkich Uczestników przewidziane są pamiątkowe medale.

6. Warunki uczestnictwa
– Wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: rajdna6lapach@onet.pl
– Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją klauzuli: „Informuję, że znam regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) dla potrzeb klasyfikacji. Oświadczam, że jestem zdolny do startu w zawodach sportowo – rekreacyjnych i biorę w nich udział na własną odpowiedzialność. Zwalniam Organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub szkód związanych z moim uczestnictwem w imprezie. Oświadczam iż jestem świadom iż administratorem moich danych jest Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach, Sosnowice 6, 72-410 Golczewo oraz przysługuje mi prawo do poprawiania danych oraz ich usunięcia. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla potrzeb kontaktu z uczestnikami w sprawie zawodów oraz klasyfikacji zawodów. Jestem świadom i wyrażam zgodę na utrwalanie i upublicznianie mojego wizerunku (zdjęcia, filmy).”
– Prawo do startu w biegu/marszu na orientację mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16 – 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat tylko pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.
– Można wystartować z własnym adoptowanym psem lub z psem ze Schroniska w Sosnowicach.
– Za udział obowiązuje „wpisowe”: 20zł za które zostanie zakupiona karma na rzecz Schroniska

7. Psy
a) Pies startujący w Rajdzie musi być zdrowy.
b) Minimalny wiek uprawniający psa do startu to 12 miesięcy, maksymalny wiek uprawniający psa do startu to 10 lat. Jeżeli pies jest młodszy lub starszy, może brać udział w biegu po okazaniu przed startem przez jego właściciela pisemnego zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie, wystawione najpóźniej na 14 dni przed zawodami.
c) Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 8 tyg. po porodzie.
d) Uczestnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy – preferowana smycz z amortyzatorem zaczepiona do pasa biodrowego. Dopuszcza się trzymanie smyczy w ręce.
e) Psa prowadzimy w szelkach/uprzęży lub w obroży.
f) Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej.
g) Wszystkie psy właścicielskie biorące udział w imprezie muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie, które należy okazać podczas kontroli weterynaryjnej przed startem.
h) Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.
i) Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.
j) Każdy Zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.
k) W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa Zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym Organizatora.

8. Wyposażenie
– Uczestnik powinien posiadać podczas biegu: obroża/szelki/ uprząż dla psa, smycz lub pas biodrowy, woda, telefon komórkowy, sportowe obuwie i strój adekwatny do pogody.

9. Trasa
a) Zawodnicy/Drużyny będą startować w odstępach 3 minutowych.
b) Trasa będzie oznakowana poprzez umieszczenie na niej Punktów Kontrolnych.
c) Zamknięcie trasy nastąpi po zgłoszeniu się wszystkich Uczestników na mecie.
d) Limit czasu dla obu tras wynosi 3 godziny.
e) Zawodnik, który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek poinformować o tym osobiście lub telefonicznie Organizatora.
f) Organizator nie przewiduje odbierania Uczestników z trasy Rajdu.
g) Trasa Rajdu prowadzi drogami polnymi i leśnymi oraz w terenie zabudowanym.
h) Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań oraz bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

10. Przybliżony program zawodów:
Godz. 10.00 – 11.00 rejestracja i odprawa uczestników;
Godz. 11.00 starty zawodników
Godz. 13.30 – 14.30 wręczenie nagród, zakończenie zawodów.

11. Kwestie sporne rozstrzygane są przez Głównego Organizatora.

Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego oraz zwracania szczególnej uwagi na dobrostan towarzyszącego psa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *