Kamieński Portal Informacyjny
Porozumienie w sprawie sprzedaży Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Porozumienie w sprawie sprzedaży Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

21 grudnia o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim zostało podpisane porozumienie w sprawie zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. zakładów leczniczych prowadzonych przez EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu -Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim wraz z Przychodnią Specjalistyczną.

EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu reprezentował pan Dariusz Chowaniec – Wiceprezes Zarządu EMC. Powiat Kamieński reprezentowany był przez pana Józefa Malca Starostę Kamieńskiego oraz panią Joannę Piwińską Wicestarostę Kamieńskiego.

Rozmowy i negocjacje na ten temat trwały kilka miesięcy. 23 listopada Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim podjęła uchwałę nr XVIII/125/2020, na mocy której wyrażona została zgoda na utworzenie spółki pod firmą: Szpital w Kamieniu Pomorskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie prowadzenie zakładu leczniczego.

Strony zobowiązały się, że w terminie do dnia 1 marca 2021 roku zostanie zawarta umowa przeniesienia ZCP – zakładów leczniczych EMC tj. Szpitala św. Jerzego oraz Przychodni Specjalistycznej zlokalizowanych przy ulicy Szpitalnej 10 w Kamieniu Pomorskim. Zarówno EMC jak i Powiat dołożą należytych starań aby przeniesienie przebiegło w sposób płynny i nie spowodowało zakłóceń funkcjonowania zakładów leczniczych oraz nie wpłynęło na dostępność do świadczeń zdrowotnych i szpitalnych.

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.