Kamieński Portal Informacyjny
III etap inwestycji ukończony. Droga w Kłębach odebrana

III etap inwestycji ukończony. Droga w Kłębach odebrana

7 grudnia nastąpił odbiór drogi w miejscowości Kłęby. Prace budowlane wykonała firma STRABAG Sp. z o.o. Koszt III etapu inwestycji wyniósł 2.295.903,26 złotych. Zadanie  zrealizowano przy współpracy z Gminą Golczewo, która pokryła część kosztów inwestycji w kwocie 584.836,42 złotych. Pozyskano także dofinansowanie w kwocie 1.126.230,42 złotych  z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie polegało na przebudowie odcinka istniejącej drogi powiatowej nr 1039Z, o długości 905 m,  w miejscowości Kłęby, w gminie Golczewo. Był to ostatni z trzech etapów inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego. 

W ramach projektu wykonane zostały następujące roboty:

 • przycięcie, rozebranie i frezowanie nawierzchni bitumicznych, 
 • wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniach jezdni, 
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych, 
 • profilowanie mieszankami mineralno – bitumicznymi nawierzchni jezdni, 
 • wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego, 
 • wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych (próg zwalniający),
 • wykonanie ciągów pieszych,
 • wykonanie zatoki autobusowej, 
 • montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego,
 • profilowanie poboczy gruntowych i renowacja rowów;
 • nasadzenia krzewów miododajnych.

Przebudowa odcinka drogi lokalnej nr 1039Z zdecydowanie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, nie tylko przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego (m.in. wydzielenie ruchu pieszych, wyniesione przejście dla pieszych), ale także poprzez wzrost dostępności komunikacyjnej lokalnych i regionalnych ośrodków gospodarczych, instytucji świadczących usługi publiczne, a także ośrodków życia kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego. Droga powiatowa nr 1039Z jest głównym elementem ciągu komunikacyjnego dla mieszkańców gminy Golczewo, prowadzącego do drogi krajowej S3 Świnoujście – Szczecin, zapewniającym połączenie ze Szczecinem – głównym ośrodkiem życia społeczno-gospodarczego w regionie.

Stanowi także turystyczną trasę komunikacyjną nad morze, alternatywną dla zatłoczonej w sezonie drogi S3. Ponadto wskazany ciąg komunikacyjny zapewnia połączenie drogowe mieszkańców Golczewa i okolic z Goleniowskim Parkiem Przemysłowym, zlokalizowanym w specjalnej strefie ekonomicznej, przy drodze krajowej S3, co zwiększa konkurencyjność na lokalnym rynku pracy.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *