Kamieński Portal Informacyjny
Gmina Kamień Pomorski uruchamia sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych

Gmina Kamień Pomorski uruchamia sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych

Osoby, które złożyły w Urzędzie Gminy Kamień Pomorski wniosek o preferencyjny zakup węgla i uzyskały pozytywną informację o prawie do jego zakupu mogą od 12 grudnia br. nabyć węgiel w ilości wskazanej we wniosku. 

Zakupu można dokonać w biurze obsługi interesanta w PGK Spółka z o.o. w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szczecińskiej 2  
email: wegiel@pgkkamien.pl 
tel. 91 3820888 wewn. 22

W trakcie zakupu należy przedstawić pisemną informacją o prawie do preferencyjnego zakupu węgla, wydaną przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego oraz dokonać wpłaty w kasie PGK w Kamieniu Pomorskim (kartą lub gotówką). Można dokonać również wcześniejszej płatności na konto Gminy Kamień Pomorski nr: 42 9393 0000 0012 9600 2000 0460. Cena brutto węgla wynosi 2000 zł za tonę.

Plac składowy, z którego węgiel będzie rozdysponowywany do odbiorców, znajduje się w Mokrawicy przy Oczyszczalni Ścieków.

Koszt transportu (dystrybucji) do odbiorcy wynosi: 6 zł brutto za każdy rozpoczęty km (również powrót) jeżeli transport będzie zrealizowany w godzinach od 7.00 – 15.00. Jeśli odbiorca będzie chciał skorzystać z transportu poza wymienionymi godzinami, wówczas będzie naliczona dodatkowa opłata w kwocie 61,50 zł. brutto na pokrycie dodatkowych kosztów pracy operatorów, kierowcy itp. Należność za transport będzie pobierana z góry w biurze obsługi.

Odbiorca może uzgodnić z PGK sp. z o.o. odbiór węgla własnym transportem, pod warunkiem, że pojazd będzie mógł być poddany ważeniu na wadze w PGK sp. z o.o. W takim przypadku załadunek i ważenie w godzinach od 7.00 – 15.00, będzie bezpłatne. Jeśli natomiast załadunek i ważenie będzie wykonane poza wymienionymi godzinami, zostanie pobrana z góry opłata dodatkowa w kwocie
61,50 zł. brutto.

W przypadku zlecenia transportu PGK sp. z o.o., węgiel będzie workowany w worku typu Big-Bag.
W przypadku własnego transportu będzie przekazywany luzem.

Gmina Kamień Pomorski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *