Kamieński Portal Informacyjny
Dyrektor Beata Grankin o rozpoczęciu i organizacji roku szkolnego w SP1

Dyrektor Beata Grankin o rozpoczęciu i organizacji roku szkolnego w SP1

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przedstawiło jednoznacznych wytycznych dotyczących tego, jak szkoła powinna zorganizować rozpoczęcie roku podczas pandemii, dlatego decyzje w tym zakresie podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim uprzejmie informuje, że uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w naszej szkole,w formie tradycyjnej, ze względu na obowiązujące obostrzenia, nie będzie. Nie będzie uroczystości, przemów, wydarzeń towarzyszących.

Uczniowie klas II- VIII spotkają się z wychowawcami klas w skalach lekcyjnych. Uczniowie klas I wraz z rodzicami spotkają się w auli i/lub sali gimnastycznej. Spotkania zostaną zorganizowane wg harmonogramu opracowanego przez wicedyrektora  i zamieszczonego w dzienniku elektronicznym i na stronie szkoły.

Uczeń, rodzic który nie był obecny na spotkaniu z wychowawcą, podczas pełnionego przez niego dyżuru, może spotkać się indywidualnie z wychowawcą po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, mailowym, przez dziennik elektroniczny lub za pośrednictwem komunikatora, który dotychczas był stosowany w kontaktach miedzy wychowawcą a rodzicami.

Ze względu na dużą liczbę dzieci w szkole, a tym samym troskę o zdrowie i bezpieczeństwo przebywających w budynku uczniów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkoły, bardzo proszę, by rodzice ograniczyli bezpośredni kontakt ze szkołą do niezbędnego minimum.

Prosimy, by rodzice przyprowadzali dzieci i odbierali je na zewnątrz budynku, w wyznaczonym miejscu.

Bardzo proszę o stosowanie się do obowiązujących w szkole procedur, wytycznych MEN, MZ, GIS oraz zarządzeń i komunikatów dyrektora szkoły.

Wszystkie sprawy można załatwić telefonicznielub mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Tel 91-38.20-841,  sekretariat email chrobry80@wp.pl,

Kontakt z wicedyrektorem –  telefonicznie lub mailowo wtorek, piątek w godzinach 8.00 – 15.00. Tel 91-38.20-841, email info.sp1kamienpomorski@gmail.com,

Kontakt z dyrektorem –  telefonicznie lub mailowo poniedziałek, czwartek w godzinach 8.00 – 15.00. Tel 91-38.20-841, email dyrektor.sp1kamienpomorski@gmail.com,

W wyjątkowych przypadkach osobiście, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu się Tel 91-38.20-841, email chrobry80@wp.pl

W celu ułatwienia kontaktów emerytowanych pracowników szkoły, uczniów i rodziców na drzwiach szkoły od strony boiska zamontowana została skrzynka, w której można pozostawić dokumenty: listy, wnioski, podania, zaświadczenia, oświadczenia itp.

Szczegółowe informacje, procedury oraz harmonogram spotkań z wychowawcami, pedagogiem, specjalistami zostaną opublikowanew przyszłym tygodniu.

Bardzo proszę o przestrzeganie zaleceń Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i GIS oraz,bieżące śledzenie informacji, wiadomości, ogłoszeń w dzienniku elektronicznym i na stronie szkoły.

Beata Grankin

1 Comment

  • Anonim , 22 sierpnia 2020 @ 09:22

    Już widzę te zalecenia w praktyce zwłaszcza w dużej szkole

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *