Kamieński Portal Informacyjny
Wynagrodzenie Prezesa spółki PGK i jego zastępcy objęte tajemnicą przedsiębiorstwa

Wynagrodzenie Prezesa spółki PGK i jego zastępcy objęte tajemnicą przedsiębiorstwa

Radna Monika Kosińska złożyła interpelację w sprawie wynagrodzenia zmiennego przyznanego w tym roku prezesom i w-ce prezesom gminnych spółek w Kamieniu Pomorskim. W odpowiedzi poznaliśmy wysokość wynagrodzenia zmiennego dwóch prezesów – spółki Marina Kamień Pomorski oraz spółki Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Jak poinformował burmistrz Stanisław Kuryłło Prezes Spółki Marina Kamień Pomorski otrzymał w 2022 roku wynagrodzenie zmienne w wysokości 90% dwukrotności miesięcznego wynagrodzenia stałego. Prezes Zarządu Kamieńskiego Budownictwa Społecznego otrzymał wynagrodzenie zmienne w wysokości 1.441 złotych brutto.

Jak się okazało wynagrodzenia zmienne prezesa Spółki PGK i jego zastępcy zostały objęte tajemnicą:

W odniesieniu do wynagrodzenia Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kamieniu Pomorskim informacje dotyczące wynagrodzenia stanowią temat objęty tajemnicą przedsiębiorstwa zgodnie z podjętą uchwałą nr 01/09/2022 (…) w sprawie wprowadzenia zasad bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Kamieniu Pomorskim.
Interpelacja radnych może dotyczyć wyłącznie spraw należących do prawnych kompetencji Burmistrza, natomiast wynagrodzenia zmienne w spółce nie należą do tego typu spraw – Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Zarobki prezesów gminnych spółek objęte tzw. tajemnicą przedsiębiorcy nie są w Polsce niczym nowym. Od lat różne instytucje i osoby publiczne próbują uzyskać podobne informacje, trafiając najczęściej na mur w postaci tzw. tajemnicy przedsiębiorcy. Nie rzadko sprawy takie lądują potem w sądach i trwają miesiącami. Przykładem może być sprawa Stowarzyszenia Głos Kociewia, które zawnioskowało o informację na temat wynagrodzenia byłego prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim. Po półtora roku, 4 skargach i 2 prawomocnych wyrokach udało się uzyskać te dane!

Od początku Spółka STARKOM odmawiała podania wysokości zarobków prezesa, posiłkując różną argumentacją: koniecznością ochrony dóbr osobistych, danych osobowych, tajemnicą przedsiębiorcy, ale też przepisami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Argumentacją rzekomo wyłączającą możliwość udostępnienia informacji.

Pierwszy wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt II SA/Gd 535/17) nie przesądził sprawy, ale mimo wszystko decyzje Spółki zostały uchylone. Sąd uznał, że Spółka powinna popracować nad argumentacją, bo na tym etapie nie wykazała jeszcze, że rzeczywiście wnioskowane informacje trzeba chronić jako tajemnicę przedsiębiorcy.

W wyniku tego rozstrzygnięcia Spółka STARKOM odłożyła na bok przesłankę tajemnicy przedsiębiorcy i powołała się na ochronę prywatności osoby fizycznej. 

WSA w Gdańsku w kolejnym wyroku wydanym w sprawie (sygn. akt II SA/Gd 235/18), ponownie uchylił rozstrzygnięcie Spółki. Tym razem Sąd nie miał wątpliwości, że w sprawie nie może być mowy o ograniczeniu dostępu do informacji ze względu na prywatność, ponieważ osoba, której wniosek dotyczy, pełniła funkcje publiczne.

Przez pewien czas po wyroku Spółka milczała, więc zaniepokojone Stowarzyszenie skierowało do Sądu skargę na bezczynność podmiotu. Niedługo po tym doręczona została jednak kolejna decyzja odmawiająca udostępnienia informacji publicznej. Okazało się, że po ostatniej przegranej sprawie Spółka wróciła do kwestii ochrony tajemnicy przedsiębiorcy.

Stowarzyszenie wniosło w tej sytuacji kolejną skargę na decyzję i…niespodziewanie informacja została udostępniona. Ostatecznie Spółka wysłała pismo do WSA, w którym uchyliła własną decyzję, a następnie przekazała dane wnioskodawcy.

Nie wiemy dlaczego władze spółki PGK w Kamieniu Pomorskim we wrześniu br. postanowiły utajnić informacje na temat swoich zarobków. Jedno jest pewne, szybko się tego nie dowiemy.

Kamieński Portal Informacyjny


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *