Kamieński Portal Informacyjny
Wykonanie nawierzchni na odcinku drogi Rekowo – Kozielice dobiega końca

Wykonanie nawierzchni na odcinku drogi Rekowo – Kozielice dobiega końca

Burmistrz Golczewa poinformował, że prace związane z inwestycją pn. Wykonanie nawierzchni na odcinku drogi 1027Z Rekowo-Kozielice zbliżają się ku końcowi. Projekt realizowany jest w ramach rezerwy subwencji ogólnej przez Powiat Kamieński przy wsparciu Gminy Golczewo.

W tym roku na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy w ramach rezerwy subwencji ogólnej rząd przeznaczył 336 mln zł

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:

  • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
  • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu – w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
  • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

W 2020 r. dofinansowanie uzyskało 110 jednostek samorządu terytorialnego w tym:

  • 13 województw na kwotę 65,7 mln zł,
  • 63 powiaty na kwotę 82,9 mln zł,
  • 33 miasta na prawach powiatu na kwotę 162,4 mln zł,
  • utrzymanie rzecznych przepraw promowych w Świnoujściu na kwotę 25 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *