Kamieński Portal Informacyjny
Uczniowie ZSP Benice ukończyli kurs pilarz-drwal

Uczniowie ZSP Benice ukończyli kurs pilarz-drwal

W okresie od dnia 24 września do 08 października br. dziesięcioosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach uczestniczyła w 162 godzinnym kursie zawodowym pilarz-drwal oraz obsługa kos spalinowych, który został przeprowadzony przez firmę Prologos Iwona Kuczera z Bielsko-Białej.

Celem tego kursu było dostarczenie uczniom wiadomości teoretycznych i praktycznych jak w wydajny i bezpieczny sposób pozyskiwać drewno pilarką. W ostatnim dniu kursu odbył się egzamin końcowy (etap pisemny oraz praktyczny). Wszyscy uczniowie zdali egzamin potwierdzający zdobycie kwalifikacji zawodowej, która uprawnia do wykonywania zawodu Pilarza-Drwala.

Kurs zawodowy odbył się w związku z realizacją projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Tekst i foto: Powiat Kamieński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *