Kamieński Portal Informacyjny
Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wracają do nauki tradycyjnej

Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wracają do nauki tradycyjnej

Dzisiaj ostatni dzień ferii zimowych. Już jutro do nauki tradycyjnej powrócą uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Jeszcze w grudniu, zakładano, że od 18 stycznia do szkół wrócą wszyscy uczniowie. Ostatecznie, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, rząd zdecydował, że powrót do szkół będzie dotyczył tylko najmłodszych uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej. W ich przypadku nauczanie zdalne jest najbardziej kłopotliwe. Nie przynosi zbyt dobrych rezultatów, a dodatkowo nadmiernie obciąża rodziców, którzy niejednokrotnie muszą rezygnować z pracy.

Powrót do szkół odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z resortem zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół. Dyrektorzy muszą tak zorganizować zajęcia w szkole, by każda grupa uczniów w trakcie przebywania w budynku nie miała możliwości (lub miała ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. Muszą też tak ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający, m.in. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki szkolnej i zajęć na boisku.

Odmiennego zdania są eksperci zajmujący się koronawirusem. O powrocie dzieci do placówek edukacyjnych mówił ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z koronawirusem dr Paweł Grzesiowski:

– Powrót dzieci do szkół to absolutnie przedwczesny i nieprzygotowany pomysł. Plany, żeby zrobić jednorazowe testy nauczycielom, uważam za zupełnie chybione. Jednorazowy, pojedynczy test niczego nie wnosi. Złapiemy kilkudziesięciu chorych nauczycieli i to wszystko – powiedział w Grzesiowski.

Jego zdaniem jedynym sensownym rozwiązaniem, które pozwoli na powrót dzieci do szkół, jest zaszczepienie nauczycieli, którzy mają uczyć w klasach I-III. Przypomniał jednocześnie, że pracownicy sektora edukacji będą szczepieni dopiero w drugim kwartale 2021 roku, dlatego powinien być to pierwszy termin ewentualnego powrotu dzieci do szkół. 

Od poniedziałku, 11 stycznia br. trwają testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Z danych przekazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, że w trakcie trzech dni akcji, od poniedziałku do środy, wymazy pobrano od 80 tys. osób. Wyniki otrzymało 60 tys. z nich. Pozytywny test na obecność koronawirusa otrzymało jedynie 1133 osób tj. 2 proc. wszystkich wyników badań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.