Kamieński Portal Informacyjny

Kolejne odkrycia na terenie Osiedla Katedralnego

Podczas wykonywania wykopu liniowego na terenie inwestycji prowadzonej w związku z modernizacją boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim natrafiono na głębokości 50-70 cm na solidny fundament wykonany z głazów narzutowych, wzmocnionych mocno zbitą gliną. Fundament został odkryty na długości 5 metrów, w miejscu przebiegu w…

Dokumentacja 3D odkrytych reliktów Osiedla Katedralnego

30 listopada br. architekt Krzysztof Tymbarski z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie wykonał m.in. fotogrametrię 3D odsłoniętych murów Osiedla Katedralnego. Wykop odwiedzili również pracownicy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Zapraszamy na otwarcie wystawy: Inkunabuły z dawnej biblioteki katedralnej

Zapraszamy na otwarcie wystawy zatytułowanej – Inkunabuły z dawnej biblioteki katedralnej w Kamieniu Pomorskim oraz wykład pod tym samym tytułem, który wygłosi Pani Agata Michalska – starszy kustosz Sekcji Starych Druków Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Otwarcie wystawy i wykład odbędą się w piątek, 2 grudnia br., o godzinie 16.00, w…

Z dziejów Kamienia Pomorskiego. Za nami ważna konferencja

26 listopada br. w siedzibie Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim odbyła się sesja naukowa pn. Z dziejów Kamienia Pomorskiego – wokół monografii miasta. Jej celem było przybliżenie wybranych zagadnień z przygotowywanej publikacji – Dzieje Kamienia Pomorskiego pod red. prof. dr. hab. Radosława Gazińskiego przy współudziale MHZK oraz Towarzystwo…

Zaskakujące odkrycie na boisku szkolnym. Natrafiliśmy na mur gotycki

Kolejny dzień pracy i kolejne zaskakujące odkrycia na terenie trwającej inwestycji na boisku szkolnym w Kamieniu Pomorskim. Tym razem razem natrafiliśmy na gotycki mur wykonany z cegły wielkoformatowej o wymiarach 26 x 13,5x 8,5 cm. W warstwie mocno zbitej gliny natrafiliśmy również na fragmenty kafli datowanych na okres późnego średniowiecza.…

Sensacyjne odkrycie w Międzywodziu. Znaleziono toporek sprzed kilku tysięcy lat

24 listopada br. zostaliśmy poinformowani przez pana Michała Mączkę, mieszkańca Międzywodzia o odkryciu przez niego przy nabrzeżu jachtowym w Międzywodziu cennego zabytku archeologicznego, a mianowicie rogowego toporka datowanego wstępnie na okres późnego mezolitu i początek neolitu, czyli na okres sprzed 9-7 tys. lat. Na zabytek pan Michał natrafił dzisiaj w…

Z dziejów Kamienia Pomorskiego… Sesja naukowa w MHZK

Już w 2024 r. czeka nas jubileusz 900-lecia misji chrystianizacyjnej biskupa Ottona z Bambergu i 750-lecia nadania praw miejskich. Aby uczcić rocznice tych doniosłych wydarzeń Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej wystąpiło w ubiegłym roku z inicjatywą opracowania naukowej monografii Kamienia Pomorskiego obejmującej historię miasta od czasów prehistorycznych po współczesne. Idea ta…

Pamiątki związane z Państwowym Liceum Pedagogicznym trafiły do muzeum

Nasze Muzeum wzbogaciło się ostatnio o pamiątki związane z Państwowym Liceum Pedagogicznym w Kamieniu Pomorskim istniejącym w latach 1947-1966. Dzięki Panu Janowi Kuczyńskiemu, absolwentowi kamieńskiego PLP z 1954 r. i emerytowanemu nauczycielowi związanemu z powiatem gryfickim, do zbiorów muzealnych trafiły świadectwa szkolne i zbiór fotografii z lat 1949-1954 (od klasy…

Podczas prac archeologicznych na boisku szkolnym natrafiono na warstwę kulturową

W związku z inwestycją prowadzoną na terenie boiska szkolnego w Kamieniu Pomorskim, prowadzone są również przez pracowników Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej badania archeologiczne. W trakcie inwestycji natrafiono na fragment kamiennych fundamentów wału południowej części Osiedla Katedralnego. O odkryciu informowaliśmy tutaj: www.kamienskiportal.pl/odkrycie-fundamentów-osiedla-katedralnego W trakcie inwestycji w profilu wschodnim wykopu natrafiono również…

Zaproszenie na spotkanie kończące wystawę

Zapraszamy na spotkanie kończące wystawę – Miasto i jego mieszkańcy. Kamień Pomorski w latach 60. XX wieku – prezentowaną w naszym Muzeum od 23 maja br. Spotkanie będzie miało charakter wykładu prezentującego historię Kamienia w siódmej dekadzie minionego stulecia. Odbędzie się 9 listopada o godz. 18.00 w siedzibie MHZK przy…