Kamieński Portal Informacyjny

Radni otrzymali projekt uchwały z błędnymi stawkami

Przed każdą sesją Rady Miejskiej radni otrzymują porządek obrad i projekty uchwał, które będą głosowane. Tak było i tym razem. Jak się okazało w projekcie uchwały w sprawie podwyżek stawek podatku od nieruchomości pojawiły się błędy i to… dwukrotnie. Zwrócił na to uwagę Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Golusda: – Panie…

Nie będzie podwyżek podatku od nieruchomości. Radni przeciwni propozycjom burmistrza

28 października br. na sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim radni zajęli się sprawą podwyżek podatku od nieruchomości. Burmistrz zaplanował wzrost podatków o ok. 16%, radni nie wyrazili na to zgody. Zanim doszło do głosowania głos zabrał burmistrz Stanisław Kuryłło, który tak uzasadniał wysokość planowanych podwyżek:  – W poprzednich latach…

Przed nami XXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych…

Przewodniczący Jacek Golusda ogłasza przerwę i zaprasza do… jaskini

Przewodniczący Jacek Golusda podczas obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej ogłosił 10-minutową przerwę zapraszając swój klub do… jaskini! Stało się tak zaraz po głosowaniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 29 lat nieruchomości będących własnością gminy Kamień Pomorski – projekt nr 11. – Ogłaszam 10 minut…

Traktu spacerowego przy murach nie będzie. Powód? To droga dojazdowa!

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Przewodniczący Rady Jacek Golusda złożył interpelację w sprawie budowy traktu spacerowego wzdłuż murów obronnych. W interpelacji czytamy: Kiedy zostanie zrealizowany wniosek, który został zatwierdzony przez Radę Miejską polegający na dokończeniu budowy traktu spacerowego wzdłuż murów miejskich od ulicy Bałtyckiej do Kościoła Mariańskiego?…