Kamieński Portal Informacyjny

Prezes PGK Adrian Guranowski tłumaczy dlaczego nie ujawnił swoich zarobków

Na sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbyła się 28 października br., radni odrzucili zaproponowane przez burmistrza stawki za odpady komunalne. Podwyżki miały wynieść ok 41%. Powodem odrzucenia podwyżek miało być nie ujawnienie wynagrodzeń prezesa i jego zastępcy w spółce PGK. Stanowisko Klubu Radnych Ziemia Kamieńska przedstawiła w tej…

Wynagrodzenie Prezesa spółki PGK i jego zastępcy objęte tajemnicą przedsiębiorstwa

Radna Monika Kosińska złożyła interpelację w sprawie wynagrodzenia zmiennego przyznanego w tym roku prezesom i w-ce prezesom gminnych spółek w Kamieniu Pomorskim. W odpowiedzi poznaliśmy wysokość wynagrodzenia zmiennego dwóch prezesów – spółki Marina Kamień Pomorski oraz spółki Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Jak poinformował burmistrz Stanisław Kuryłło Prezes Spółki Marina Kamień…

Kamieńskie PGK wybuduje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wolinie

Rusza budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wolinie. Przetarg na wykonanie zadania wygrało konsorcjum firm z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej z Kamienia Pomorskiego na czele. Inwestycja warta jest w sumie ponad 2 mln zł i zakończy się 30 listopada 2021 roku. To kolejna inwestycja z dotacją w kwocie ponad 1,6…