Kamieński Portal Informacyjny
Spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach programu Czyste Powietrze

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach programu Czyste Powietrze

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, które odbędzie się dnia 14 października 2022 r. o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim. W trakcie wydarzenia będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć. W spotkaniu weźmie udział doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie, który odpowie na wszystkie pytania.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

W programie można ubiegać się o dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych w domach jednorodzinnych wolnostojących, budynkach znajdujących się w zabudowie szeregowej, bliźniaczej, tj. m.in. wymiana pieca na zgodny z obecnymi normami energetycznymi, termomodernizacja zewnętrzna i wewnętrzna, wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, instalacja centralnego ogrzewania, czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. Ponadto przewidziano również czas na pytania od mieszkańców i osób zainteresowanych.

Informacje dotyczące programu można uzyskać w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym „Czyste Powietrze” mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, pokój nr 5.

Punkt czynny jest w każdy czwartek od godziny 10:00 do 14:00. tel. 91 38 23 963

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *