Kamieński Portal Informacyjny
Ruszył nabór wniosków o zakup węgla w preferencyjnych cenach

Ruszył nabór wniosków o zakup węgla w preferencyjnych cenach

Od 10 listopada 2022 roku uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego mieszkańcy Gminy Kamień Pomorski mogą składać wnioski o zakup węgla kamiennego dla gospodarstw domowych, którego preferencyjna cena nie przekroczy 2000,00 zł brutto za tonę. To efekt przystąpienia i wdrażania przez naszą Gminę rozwiązań przyjętych w Ustawie z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W ramach zakupu preferencyjnego będzie można kupić węgiel w dwóch transzach:

  • maksymalnie 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
  • maksymalnie 1,5 tony w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Wnioski o zakup pierwszej transzy węgla można składać w terminie do 15 grudnia 2022r. w formie papierowej  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

1. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  • poprzez ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu: /393qryt6dg/SkrytkaESP, lub
  • na adres e-mail: um@kamienpomorski.pl

Wniosek o zakup opatruje się podpisem elektronicznym: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W celu przyśpieszenia i ułatwienia składania wniosków o zakup węgla bez wychodzenia z domu, Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim udostępnił elektroniczny wniosek na stronie  eBOI https://eboi.kamienpomorski.pl/formularz/pokaz/164/wniosek-o-zakup-preferencyjny-paliwa-stalego—wegla-kamiennego . Platforma ułatwia wypełnianie wniosku i bezpieczne przekazywanie danych do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim przez platformę ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą /393qryt6dg/SkrytkaESP, z użyciem podpisu elektronicznego  np. podpisu zaufanego.
Osoby, które nie posiadają podpisu zaufanego mogą w naszym Urzędzie go otrzymać po wykonaniu czynności, które są opisane w karcie usługi o nazwie Potwierdzanie Profilu Zaufanego dostępnej pod linkiem https://eboi.kamienpomorski.pl/karty-uslug/pokaz/57/potwierdzanie–profilu-zaufanego

2. Składając wniosek w formie papierowej:

  • przy braku podpisu elektronicznego, po wypełnieniu danych na stronie eBOI https://eboi.kamienpomorski.pl/formularz/pokaz/164/wniosek-o-zakup-preferencyjny-paliwa-stalego—wegla-kamiennego należy wydrukować wniosek, podpisać go odręcznie, a następnie wysłać go listownie do Urzędu na adres: Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim, 72-400 Kamień Pomorski ul. Stary Rynek 1. lub osobiście dostarczyć do  Biura Obsługi Interesanta Urzędu (parter Ratusza).
  • można też otrzymać papierowy wniosek w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu, wypełnić go, podpisać odręcznie i osobiście przekazać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu lub wysłać listownie na adres: Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim, 72-400 Kamień Pomorski ul. Stary Rynek 1.

    Data nadania listu jest uznawana jako data złożenia wniosku. Wniosek podpisuje upoważniona do tego osoba.

LINK DO WNIOSKU:
– Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego – węgla kamiennego

Po dokonaniu weryfikacji wniosku, osoba która zostanie zakwalifikowana do zakupu  preferencyjnego paliwa stałego zostanie poinformowana o prawie do zakupu wnioskowanego sortymentu węgla.

Sprzedaż węgla prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kamieniu Pomorskim, która w tym celu uruchomi skład przy ul. Szczecińskiej 2 . PGK będzie również świadczyło usługę transportu węgla do wyznaczonego przez kupującego miejsca za dodatkową opłatą. Możliwy jest też odbiór węgla transportem własnym.

Dostępność oraz termin odbioru węgla uzależnione będą od zapewnienia dostaw przez podmiot uprawniony do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 91 38 21 142.

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *