Kamieński Portal Informacyjny
Różowy październik w powiecie kamieńskim

Różowy październik w powiecie kamieńskim

Październik to bardzo ważny miesiąc dla wszystkich kobiet. 15 października 2022 r. obchodziliśmy Europejski Dzień Walki z Rakiem piersi. Przez cały miesiąc trwa również II edycja wojewódzkiej kampanii edukacyjnej pod nazwą „Bądź swoją bohaterką”, która ma na celu kształtowane świadomości kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi poprzez działania polegające na propagowaniu badań diagnostycznych, w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych.

W tym roku akcja skupia się głównie na poszerzaniu wiedzy kobiet aktywnych zawodowo. W związku z tym 18 października 2022 r. odbyły spotkania z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kamieniu Pomorskim. Przedstawiciele Oświaty Zdrowotnej i Promocja Zdrowia PSSE w Kamieniu Pomorskim  przeprowadziły prelekcję podczas, której przedstawiono założenia kampanii, omówiono problem występowania raka piersi w naszym społeczeństwie oraz przedstawiono techniki samobadania piersi. W trakcie spotkania swoimi doświadczeniami z nowotworami (nie tylko piersi) podzieliła się Pani Maria Najdowska – Prezes Stowarzyszenia „Amazonki” w Gryficach. Dowiedzieliśmy się jak dbać o swoje zdrowie, jakie kroki podjąć jeżeli wykryjemy w naszym ciele jakąś zmianę, która nas niepokoi. Przedstawicielka Amazonek z Gryfic zwróciła również szczególną uwagę na możliwość  skorzystania z badań genetycznych jeżeli pośród naszych krewnych mamy osoby, które chorowały na nowotwory.

Profilaktyka raka piersi jest ważna w każdym wieku, dlatego też przeprowadziliśmy działania edukacyjne w trzecich i czwartych klasach Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim. Zwróciliśmy się do uczennic, które mogą spotkać się z problemem i uczniów, bo oni również mają wpływ na zdrowie  swoich mam, babć czy partnerek. Po przeprowadzonej prelekcji przez pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wyczerpujące i ciekawe pogadanki z uczniami przeprowadziła Pani Maria Najdowska . Poruszyła tematy związane z nowotworami piersi: wpływem pożywienia i zdrowego stylu życia na nasz stan zdrowia, rolą badań profilaktycznych (USG piersi i mammografia) oraz przedstawiła techniki samobadania piersi. Spotkanie w tej szkole odbyło się dzięki zaangażowaniu Pani Dyrektor Teresy Malec oraz pielęgniarki szkolnej Pani Anny Gawłowicz.

20 października odbyły się także spotkania z uczniami trzecich i czwartych klas w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica  w Kamieniu Pomorskim. Przeprowadzono prelekcję, przedstawiono techniki samobadania piersi, poruszono kwestie związane z badaniami genetycznymi. Uczennice miały do dyspozycji matę edukacyjną z fantomem piersi , na której mogły samodzielnie wykonać badanie piersi. Podczas spotkania swoimi doświadczeniami
 z nowotworami piersi dzieliła się pielęgniarka szkolna, która pracowała wcześniej na oddziale ginekologicznym. Zorganizowane zostało stoisko edukacyjno-informacyjne, gdzie reszta uczniów uczęszczających do szkoły mogła poszerzyć swoją wiedzę w zakresie profilaktyki nowotworów piersi. Spotkanie zorganizowała Pani pedagog Marianna Juszczak oraz Pani Anna Gawłowicz – pielęgniarka szkolna.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w działania na rzecz profilaktyki raka piersi za zorganizowanie spotkań, podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami. Głęboko wierzymy, że takie działania mają realny wpływ na zdrowe życie  nie tylko obecnych ale i przyszłych pokoleń.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *