Kamieński Portal Informacyjny
Realizacja edukacji włączającej w powiecie kamieńskim – konferencja powiatowa

Realizacja edukacji włączającej w powiecie kamieńskim – konferencja powiatowa

17 listopada br. Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Starosta Kamieński oraz Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sali konferencyjnej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim zorganizowali Konferencję Powiatową pt. Realizacja Edukacji Włączającej w powiecie kamieńskim. Odbiorcami konferencji byli dyrektorzy: przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych powiatu kamieńskiego.

       Podczas konferencji prelegenci omówili najważniejsze kwestie w  zakresie:

 1. Edukacji włączającej w Polsce – p. Agnieszka Stroynowska: starszy wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
 2. Realizacji rządowego programu „Za życiem” realizowanego przez PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim – p. Renata Pawlikowska: neurologopeda,
 3. Struktury PSONI i jej zadaniach – p. Łukasz Brenda: kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej,
 4. Realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wychowania przedszkolnego i edukacji przez PSONI Ostromice – p. Agnieszka Grudzińska: dyrektor ośrodka,
 5. Współpracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z przedszkolami, szkołami i pozostałymi placówkami oświatowymi – p. Monika Maliszewska – Fajfer: psycholog PPP w Wolinie,
 6. . Organizacji i rodzajów pomocy psychologiczno – pedagogicznej w powiecie kamieńskim – p. Dorota Mądrowska: dyrektor PPP
  w Kamieniu Pomorskim,
 7. Doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – p. Joanna Przybyła: doradca zawodowy w PPP
  w Kamieniu Pomorskim i w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim,
 8. Przykładów wsparcia uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie i współpracy szkoły z PPP w Wolinie – p. Wioletta Mackiewicz: pedagog, pedagog specjalny.

Głównym celem konferencji było przybliżenie założeń reformy oświaty, mających na celu zapewnienie wszystkim uczniom równych szans w procesie nauczania. Edukacja włączająca jest aktualnie jednym z wiodących kierunków polityki edukacyjnej na świecie. Również w Polsce, nieustannie prowadzone są prace i wdrażane kolejne rozwiązania.

Celem nowych przepisów jest poprawa dostępu do wczesnej pomocy dla rodzin już od okresu oczekiwania na narodziny lub adopcję dziecka oraz dzieci w wieku przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego, a także podnoszenie jakości kształcenia uwzględniającego różne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne uczniów na kolejnych etapach nauki.

Realizacja powyższych celów podzielona jest na etapy. Pierwszy to zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej. 1 września 2022 roku poprzez rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach, wprowadzono standardy zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych zarówno w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych jak i integracyjnych.  

Powyższe zmiany, stanowią jedynie zalążek tego, co planuje ustawodawca, celem ugruntowania w polskim szkolnictwie modelu edukacji włączającej. Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje aktualnie nad kompleksową regulacją w powyższym zakresie – tj. projektem ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin.

Konferencja była też okazją do nawiązania bezpośrednich relacji uczestników oraz do uaktualnienia wiedzy na temat działalności i oferty poszczególnych placówek działających na terenie powiatu kamieńskiego.

Marek Szymański
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *