Kamieński Portal Informacyjny
Przetarg na remont murów obronnych unieważniony. Wykonawca nie podpisał umowy

Przetarg na remont murów obronnych unieważniony. Wykonawca nie podpisał umowy

Przetarg na remont i konserwację murów obronnych wraz z elementami zagospodarowania terenu w Kamieniu Pomorskim przy ul. Lipowej, Klasztornej i Obrońców Warszawy został unieważniony. Wyłoniony wykonawca nie dostarczył wymaganych dokumentów i nie stawił się na podpisanie umowy.

Z przykrością muszę stwierdzić, że odstąpiliśmy od podpisania umowy z wykonawcą murów obronnych. To miało miejsce w dniu wczorajszym, ponieważ wykonawca nie dostarczył niezbędnych dokumentów, które uprawniały go do tego, aby mógł to zadanie zrealizować. Unieważnimy to postępowanie w dniu dzisiejszym i zaraz po 1 listopada ogłosimy kolejny przetarg, kolejne postępowanie, tym bardziej, że nie była to jedyna firma. Było więcej firm, które przystąpiły do tego postępowania – powiedział na sesji Rady Miejskiej burmistrz Stanisław Kuryłło.

26 września br. gmina dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Monuments Investment
ul. Puławska 12/3
02-566 Warszawa

W tym samym dniu Wykonawca został poproszony o informację w jakiej formie zostanie złożone zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Pełnomocnik firmy Monuments Investment powiadomił, że zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Termin podpisana umowy ustalono na dzień 14 października na godz. 12.00.

Dzień przed podpisaniem umowy Wykonawca poprosił o przesunięcie tego terminu na dzień 21 października. Do podpisania umowy jednak nie doszło. Wykonawca poprosił o kolejne przesunięcie terminu na dzień 25 października, a następnie na 27 października. Był to ostateczny termin. Zamawiający poinformował Wykonawcę, że niestawienie się w tym dniu zostanie potraktowane jako odmowa zawarcia umowy. Wykonawca we wskazanym terminie nie stawił się na podpisanie umowy i nie wniósł zabezpieczenia należytego jej wykonania.

31 października br. burmistrz Stanisław Kuryłło podjął decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Kamieński Portal Informacyjny

1 Comment

  • Rzetelny , 4 listopada 2022 @ 17:32

    wygrała firma krzak bez doświadczenia, z kapitałem 5000 zł chciała realizować inwestycje na 2,5 mln zl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *