Kamieński Portal Informacyjny
Przed nami XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

Przed nami XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim odbędzie się w piątek 4 grudnia 2020 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. W porządku obrad znalazło się 18 punktów, którymi zajmą się radni.

Transmisja XXI sesji dostępna będzie na stronie  https://kamienpomorski.tv-polska.eu/sesja

 1. Otwarcie – stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uwagi radnych do protokołu.
 4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020 rok (projekt nr 1).
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020 rok (projekt nr 2).
 7. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz zarządzenia poboru podatku rolnego w drodze inkasa.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/136/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2020.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 10. Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2021 Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kamień Pomorski za rok szkolny 2019/2020.
 12. Interpelacje radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Zapytania sołtysów.
 15. Sprawy bieżące i zapytania.
 16. Wnioski komisji.
 17. Wnioski i skargi.
 18. Zakończenie posiedzenia.

Interpelacje i zapytania:
https://rada.kamienpomorski.pl/interpelacje

Wyniki głosowania:
https://rada.kamienpomorski.pl/glosowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *