Kamieński Portal Informacyjny
Projekt ekologiczny-edukacyjny Wolin ptasia wyspa zakończony

Projekt ekologiczny-edukacyjny Wolin ptasia wyspa zakończony

Zakończył się właśnie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie projekt ekologiczno-edukacyjny pt. Wolin – ptasia wyspa. Realizacja była możliwa dzięki grantowi w wysokości prawie 10 000 zł z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem przedsięwzięcia jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a partnerem jest Fundacja Za górami, za lasami.

Celem projektu było zwrócenie szczególnej uwagi na awifaunę, która poprzez zagrożenia związane z zanieczyszczeniem naszego środowiska i innymi przemianami środowiskowymi zmienia się, a populacja niektórych ptaków maleje. Udało się wyjść naprzeciw tym problemom i zachęcić uczniów szkoły, nauczycieli i rodziców do szczególnej troski o awifaunę.

Wynikiem pogłębienia wiedzy o awifaunie jest zaaranżowany przy szkole „Wróbli Zaułek”, miejsce, w którym mogą się chronić ptaki, szczególnie wróble. Miejsce to jest opatrzone informacyjnymi tablicami edukacyjnymi. Dzięki nasadzeniom roślin, które dla ptaków dają schronienie (azalie, hortensje) i pożywienie (rokitniki, kaliny, tarniny i inne) oraz zamieszczeniem budek lęgowych i karmników udało się wesprzeć awifaunę, która gniazduje w Wolinie.

Ponadto dzięki stacji pogodowej i obserwacji „Wróblego Zaułka” będziemy mogli badać stan środowiska, poprzez korelację temperatury i pojawiania się ptaków w ptasim raju. Została również zakupiona tablica multimedialna do warsztatów ekologicznych o awifaunie. Warsztaty zostały przeprowadzone przez nauczyciela biologii w formie online. Nauczyciel w czasie zajęć wykorzystał tablicę multimedialną, aby jak lepiej przekazać wiadomości o awifaunie oraz pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Wróbli Zaułek” funkcjonuje od ponad miesiąca, a zatem można podsumować podjęte działania.

Ptaki zjadają ok. 10 kg ziarna na tydzień. Pojawiają się różne gatunki ptaków w wielkiej ilości. Oprócz wróbli i sikorek do ptasiego raju zaglądają sroki i gołębie. Jednak największe zdziwienie wywołała wizyta krogulca zwyczajnego, który nie był zainteresowany ziarnem, lecz ptakami, którymi się żywi, bo jest bowiem drapieżnikiem.

Z powodu zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkole przebywają tylko zerówki i grupy przedszkolne. Codziennie wychodzą na „Wróbli Zaułek”, aby oglądać ptaki przylatujące do „stołówki”. Wtedy nauczyciele wraz z dziećmi rozpoznają ptaki. Serdecznie dziękujemy organizatorowi konkursu grantowego, Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i partnerowi konkursu Fundacji „Za górami, za lasami”. Przede wszystkim za wsparcie działań w ramach tego projektu.

Gmina Wolin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *