Kamieński Portal Informacyjny
Prezes PGK z zarzutami, dozorem policyjnym i poręczeniem majątkowym!

Prezes PGK z zarzutami, dozorem policyjnym i poręczeniem majątkowym!

Do Sądu Okręgowego w Szczecinie trafił akt oskarżenia skierowany przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie przeciwko Prezesowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim. Aktem oskarżenia objęto również 3 inne osoby. Zarzuty w sprawie dotyczą przyjmowania korzyści majątkowych, poświadczenia nieprawdy, wyrządzenia szkody majątkowej znacznych rozmiarów spółce PGK, wprowadzania w błąd PFRON. Informację taką opublikował dzisiaj portal ikamien.pl.

Lista zarzutów jest bardzo długa:
• wyrządzenia szkody w znacznym rozmiarze 365.869,40 zł w mieniu Banku Gospodarki Krajowej przy emisji na rzecz PGK obligacji przychodowych I serii na kwotę 21.400.000 zł
• doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez PGK na kwotę 50.208,20 zł w związku z pobieraniem przez inną ustaloną osobę wynagrodzenia, podczas gdy we wskazanym okresie osoba ta faktycznie nie świadczyła pracy,
• doprowadzenia PFRON do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę 12495,38 zł. PGK otrzymało dofinansowanie na pracownika niepełnosprawnego, który nigdy nie świadczył pracy,
• poświadczenia nieprawdy w świadectwie pracy,
• przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie około 20.000 zł,
• wypowiedzenie umów o pracę dwóm pracownicom z naruszeniem ich praw pracowniczych.

Prokuratura informuje także, że wobec prezesa PGK zastosowano dozór Policji oraz poręczenie majątkowe.
Wobec byłego radnego klubu Nasza Gmina Nasz powiat zastosowano najpierw areszt tymczasowy, który później Sąd zamienił na poręczenie majątkowe.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ:
http://ikamien.pl/artykuly/32620/

źródło: Portal www.ikamien.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *