Kamieński Portal Informacyjny
Prezes PGK Adrian Guranowski tłumaczy dlaczego nie ujawnił swoich zarobków

Prezes PGK Adrian Guranowski tłumaczy dlaczego nie ujawnił swoich zarobków

Na sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbyła się 28 października br., radni odrzucili zaproponowane przez burmistrza stawki za odpady komunalne. Podwyżki miały wynieść ok 41%. Powodem odrzucenia podwyżek miało być nie ujawnienie wynagrodzeń prezesa i jego zastępcy w spółce PGK. Stanowisko Klubu Radnych Ziemia Kamieńska przedstawiła w tej sprawie radna Bożena Muńdziakiewicz.

– Klub Radnych Ziemia Kamińska oświadcza, że jest przeciwko podniesieniu stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według nas związane to jest z nieujawnieniem wynagrodzenia Prezesa i wiceprezesa PGK sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim. Przytoczę tutaj odpowiedź na interpelację radnej Moniki Kosińskiej. Uważamy, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć na co idą m.in ich pieniążki i opłaty. To jest stanowisko naszego Klubu Ziemia Kamieńska.  

O zabranie głosu w tej sprawie został poproszony Prezes Zarządu spółki PGK w Kamieniu Pomorskim – Adrian Guranowski:

– Jeśli chodzi o kwestię wynagrodzenia zmiennego… odpowiedź w tym zakresie była odmowna, ale nie ze względu, że ja nie chcę tego wynagrodzenia czy spółka nie chce takich informacji ujawnić, ponieważ te informacje i tak są jawne. My je przedstawiamy w oświadczeniach majątkowych i tak czy owak ta informacja co do wynagrodzeń i wysokości tych wynagrodzeń, (…) tak naprawdę jest jawna. Tutaj nawet nie ma powodu co do ukrywania. Jeżeli ktokolwiek zwróciłby się z wnioskiem o tego typu informację bezpośrednio do Spółki, a nie poprzez burmistrza, nie widziałbym problemu, żeby na tego typu informacje odpowiedzieć konkretnie.

Pomimo tego, że nie jest to informacja zastrzeżona, Prezes Guranowski nie ujawnił jej, ponieważ miał wątpliwości w sprawie sposobu, w jaki zapytanie o wynagrodzenie zmienne prezesa i jego zastępcy zostało złożone:

– Ten tryb, który tutaj został zastosowany, jest trybem co najmniej niezrozumiałym, bo nie zostało skierowane bezpośrednie zapytanie o tę informację. Państwo nie pytaliście o to. Pani radna Kosińska zapytała burmistrza o wynagrodzenie w spółce, którego ja nie przyznaję. Przyznaje to wynagrodzenie Rada Nadzorcza na podstawie wewnętrznych dokumentów, które są z kolei utworzone na podstawie przepisów ustawy. W związku z tym, gdyby pytanie było bezpośrednio, nie byłoby problemu. Na te pytanie odpowiedź byłaby konkretna. Ponieważ pytanie zostało zadane w sposób nie bezpośredni, odpowiedź była można powiedzieć też taka.

W dalszej części swojego wystąpienia, prezes Guranowski stwierdził, że w zasadzie nikt go o te wynagrodzenia nie zapytał.

Ja nawet co do tego wynagrodzenia, z tego punktu widzenia zapytania o informację, uważam, że w ogóle nie było pytania o informację, bo Pan burmistrz o to nie zapytał. Pan Burmistrz tylko przekazał pytanie, adresowane w formie interpelacji. Natomiast spółka takiego pytania w ogóle  nie otrzymała. Gdyby otrzymała bezpośrednio od każdego z Państwa  i ktoś by zapytał – ja nie widzę powodu, żeby ukrywać w zasadzie na dobrą sprawę jawną informację o wysokości zarówno wynagrodzenia, które jest ujawniane w oświadczeniu majątkowym jak i również wynagrodzenia zmiennego, które też jest kalkulowane odpowiednim wskaźnikiem i przysługuje w określonych sytuacjach. To tyle tytułem uzasadnienia w kwestii tej odpowiedzi. Jestem zaskoczony argumentem, że to może stanowić jakiś problem w odniesieniu do ustalania ceny za odpady komunalne. To już oczywiście pozostawię bez komentarza.

Głos zabrała radna Bożena Muńdziakiewicz:

– Mam pytanie do pana radcy prawnego. Jestem już kolejną kadencję w Radzie Miejskiej i zawsze słyszałam, że wszelkie pytania w sprawie jednostek podlegających Urzędowi Miasta i spółek miejskich, mam kierować za pośrednictwem pana burmistrza. Bo jeśli kiedyś zrobiłam inaczej to usłyszałam pytanie – a pani jako kto pyta? Jestem zaskoczona tym co powiedział pan prezes. (…) I teraz nie wiem czy możemy kierować pytania bezpośrednio do spółek czy też innych jednostek samorządowych czy tylko poprzez pana burmistrza?

Odpowiedzi udzielił obecny na sesji Rady Miejskiej radca prawny:

– Trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Pierwsze to skorzystanie z prawa do złożenia interpelacji lub zapytania, które przysługuje państwu jako radnym. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, interpelacje kieruje się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Natomiast odrębną podstawą do składania jakichkolwiek zapytań dotyczących funkcjonowania gminy czy jednostek jest ustawa o dostępie do informacji publicznej, gdzie każdy obywatel może zadawać pytania. Pytania zadawane w trybie dostępu do informacji publicznej mogą być składane bezpośrednio do podmiotów, które są zobowiązane do udostępnienia tych informacji. Więc jeżeli radny korzysta z instrumentów przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym i statucie czyli stawia interpelacje i zapytania kieruje je do burmistrza. Jeżeli radny jako obywatel gminy albo obywatel RP zamierza skierować wniosek o udostępnienie informacji publicznej to kieruje go do wybranego przez siebie podmiotu, od którego chce uzyskać takie informacje. Natomiast interpelacje i zapytania kierowane są do burmistrza.

Do odpowiedzi zgłosiła się radna Monika Kosińska:

– Interpelację składałam do burmistrza jako organu właścicielskiego gminnych spółek, który sprawuje bezpośredni nadzór nad spółkami gminnymi. Mogę złożyć – tak jak tutaj pan radca powiedział – w ramach ustawy  o dostępie do informacji publicznej, ale także korzystać z prawa interpelacji. Interpelacja była złożona nie tylko w kwestii spółki PGK, ale w kwestii wszystkich spółek, nad którymi nadzór sprawuje pan burmistrz. W kwestii spółki Marina dostałam informację, w kwestii spółki KTBS także, a tutaj w kwestii PGK jest zapis o wprowadzeniu zasad bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych w PGK. I takie dane nie zostały mi udostępnione. Ale ja ten temat będę chciała poruszyć w punkcie o interpelacjach. W tym momencie nie ma sensu już przedłużać, przejdźmy do głosowania uchwały.

Po tej wypowiedzi rozpoczęło się głosowanie. Radni nie wyrazili zgody na podwyżki z tytułu odpadów komunalnych.  

Za podwyżkami głosowali:

 • Monika Kochanowicz – Klub Nasza Gmina Nasz Powiat
 • Michał Moskiewicz – Klub Radnych Nasz Gmina Nasz Powiat
 • Wojciech Gościniak – Klub Radnych Nasz Gmina Nasz Powiat
 • Kazimiera Szymańska – radna niezrzeszona
 • Michał Sadowski – radny niezrzeszony

Przeciwko podwyżkom głosowali:

 • Jadwiga Cuber – Klub Radnych Ziemia Kamieńska
 • Jacek Golusda –  Klub Radnych Ziemia Kamieńska
 • Bogdan Klamborowski –  Klub Radnych Ziemia Kamieńska
 • Barbara Majcher –  Klub Radnych Ziemia Kamieńska
 • Bożena Muńdziakiewicz –  Klub Radnych Ziemia Kamieńska
 • Jacek Socha –  Klub Radnych Ziemia Kamieńska
 • Bogusław Rużewicz – radny niezrzeszony
 • Monika Kosińska – radna niezrzeszona

Radna Anna Kowalska (Nasza Gmina Nasz Powiat) nie wzięła udziału w głosowaniu tej uchwały.

Kamieński Portal Informacyjny

4 komentarzy

 • Anonim , 3 listopada 2022 @ 06:41

  Pan burmistrz o to nie zapytał. Pan Burmistrz tylko przekazał pytanie, adresowane w formie interpelacji. Boże widzisz i nie grzmisz

 • Anonim , 2 listopada 2022 @ 15:21

  to piszemy do prezesa

 • Anonim , 2 listopada 2022 @ 15:04

  Niepojęte jak ten facet robi z radnych idiotów, a właściwie z nas mieszkańców gminy. I nikt nie walnie w stół

 • Anonim , 2 listopada 2022 @ 12:37

  Wiem ale nie powiem 🙂 Głupie tłumaczenie prezesa i jeszcze głupsza decyzja burmistrza. Kamień znów na ustach całej Polski. Niestety nie w dobrym świetle.
  Może jeszcze Pan prezes przypomni mi jak odpowiedział na pytanie zadane w trybie dostępu do informacji publicznej o umowy pomiędzy PGK a portalem kamienskie.info? Bo z tego co wiem sprawa musiała trafić aż do Sądu Administracyjnego a informacji PGK i tak nie podało. Mimo wyroku sądu.
  Tak w praktyce wygląda dostęp do informacji publicznej w PGK.
  Radna pyta bo my jako społeczeństwo mamy prawo wiedzieć na co idą nasze podatki i opłaty. Szczególnie gdy burmistrz chce je podnosić.
  To kiedy Pan poda tą informację skoro to żaden problem?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *