Kamieński Portal Informacyjny
Powiat kamieński z dofinansowaniem w wysokości 100 tys. złotych

Powiat kamieński z dofinansowaniem w wysokości 100 tys. złotych

Miło nam poinformować, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził listę projektów, które uzyskały dofinansowanie w wysokości 100.000 złotych w projekcie Dostępny samorząd – granty, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Projekt złożony przez Powiat Kamieński w ramach naboru, w kategorii „mały grant”, uzyskał dofinansowanie w maksymalnej wysokości przyznawanej w tej kategorii w kwocie 100.000 złotych.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Kamieńskiego, dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu w jednostkach Powiatu realizowane będą takie działania jak:

  • w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wisełce, w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim, w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim – dostosowanie stron www oraz Biuletynu Informacji Publicznej do standardu WCAG 2.1
  • w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim – oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wraz z malowaniem powierzchni miejsca postojowego, montaż dotykowych pasów ostrzegawczych przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami, kontrastowe oznaczenie drzwi wykonanych z przezroczystych materiałów, zakup instalacja recepcyjnej pętli indukcyjnej do punktu obsługi klienta, zakup przenośnej pętli indukcyjnej, montaż tablic informacyjno-nawigacyjnych przy wejściu, oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille’a oraz kodem QR, montaż tyflomapy oraz wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów.

Ponadto jednostki te w ramach projektu będą mogły skorzystać ze wsparcia doradczego ekspertów, które ma na celu ułatwić im planowanie i wdrażanie takich rozwiązań, które przyczynią się do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Całkowita wartość projektu to 100.000 złotych, w tym dofinansowanie PFRON 100.000 złotych.

Powiat Kamień Pomorski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *