Kamieński Portal Informacyjny
Porozumienie ze Szpitalem Klinicznym nr 2 w Szczecinie

Porozumienie ze Szpitalem Klinicznym nr 2 w Szczecinie

24 sierpnia br. w szpitalu w Kamieniu Pomorskim zostało podpisane porozumienie pomiędzy Szpitalem w Kamieniu Pomorskim Sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Agnieszkę Borzęcką a Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie reprezentowanym przez Dyrektora – dr n. zdr. Marcina Syguta, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, reprezentowanym przez Starostę Kamieńskiego – Józefa Malca.

Porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy szpitalami. W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – dr hab.n.med. Magda Wiśniewska, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji – mgr inż. Dawid Bąk, Naczelna Pielęgniarka – mgr piel. Izabela Napieracz-Trzosek.

Na mocy porozumienia strony podejmują współpracę w zakresie organizacji, zarządzania i funkcjonowania Szpitala w Kamieniu Pomorskim.

Współpraca pomiędzy szpitalami, ma na celu dobro pacjentów naszej placówki, którzy będą mieli zapewnioną opiekę zdrowotną w SPSK-2 m.in uczestniczenia pacjentek Szpitala w programie profilaktycznym (badania mammograficzne) prowadzonym w Zakładzie Diagnostyki Rentgenowskiej SPSK-2, możliwy dostęp pacjentów do świadczeń robotycznych Da Vinci, zwiększenia dostępności dla pacjentów Szpitala do wysokiej jakości świadczeń z zakresu okulistyki, a w szczególności do zabiegowego leczenia zaćmy oraz uczestniczenia w Programie Lekowym AMD. Zapewnione będzie również leczenia otyłości pacjentów Szpitala na bazie Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SPSK-2, będą udzielane świadczenia zdrowotne w ramach opieki kompleksowej u pacjentów po zawale mięśnia sercowego i wiele innych świadczeń zdrowotnych.

Podjęta przez Strony współpraca oparta będzie na partnerskich relacjach.

Liczymy na owocną współpracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *