Kamieński Portal Informacyjny

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat,
w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem www.kamienskiportal.pl
 2. Tytuł Kamieński Portal Informacyjny został zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism pod nr 1126 na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego
  w Szczecinie z dnia 31 lipca 2020 r. (sygn. akt. I NsRej”Pr”20/20).
 3. Redaktorem naczelnym, Wydawcą i Administratorem danych osobowych oraz operatorem serwisu jest Daniel Klamborowski,.
 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@kamienskiportal.pl
 5. Serwis jest technicznie utrzymywany na serwerach operatora: home.pl ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
 6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2. Metody ochrony danych stosowane przez Administratora

 1. Serwis posiada aktualny certyfikat SSL – dane osobowe są chronione w warstwie transmisji.
 2. Certyfikat SSL gwarantuje wiarygodność strony internetowej.
 3. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. Administrator regularnie aktualizuje oprogramowanie na serwerze hostingowym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych.
 5. Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa baz danych i plików znajdujących się na serwerze.

3. Sposoby pozyskiwania danych osobowych

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w systemie komentarzy,
  b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie tzw.ciasteczka,
  c) poprzez zapisywania informacji o parametrach połączenia (oznaczenie czasu oraz adresu IP użytkownika).
 2. Podanie danych osobowych w systemie komentarzy takich jak imię lub adres e-mail jest dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia w celu opublikowania komentarza.
 3. Serwis wykorzystuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Serwis korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Administrator serwisu nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

4. Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
  • organy publiczne np. policja, prokuratura itp.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora są przetwarzane nie dłużej niż przez 3 lata.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

6. Zmiana polityki prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania portalu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.  Data publikacji: 01.08.2020