Kamieński Portal Informacyjny
Mija pierwszy tydzień nauki najmłodszych dzieci w Gminie Wolin

Mija pierwszy tydzień nauki najmłodszych dzieci w Gminie Wolin

Mija pierwszy tydzień od powrotu dzieci klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Wolin do nauki w trybie stacjonarnym. Pomimo stosowanych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych dzieci nie ukrywały radości ze spotkań z rówieśnikami i wychowawcami. Zauważalny jest uśmiech na twarzach i duża aktywność na zajęciach edukacyjno-wychowawczych.

Powrót do szkół w każdej placówce odbył się zgodnie z zaplanowanymi procedurami z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Przy wejściu mierzona jest temperatura ciała oraz dezynfekowane są dłonie. Przyjęto zasadę maksymalnego ograniczania kontaktów pomiędzy uczniami z różnych klas. Dzięki dobrej organizacji zajęcia odbyły się zgodnie z planem lekcyjnym poszczególnych szkół. Działają stołówki i świetlice zapewniając wyżywienie i opiekę. W ramach wychowania fizycznego preferowane i praktykowane są zajęcia na świeżym powietrzu.

Jesteśmy w szczególnie ciężkim okresie, dlatego dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo, zarówno Państwa dzieci, rodzin, kadry nauczycielskiej oraz personelu szkolnego przypominamy o konieczności zasłaniania ust i nosa oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w przypadku zaobserwowania objawów Covid-19 wśród Państwa najbliższych osób.

źródło: Gmina Wolin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.