Kamieński Portal Informacyjny
Pierwsza edycja kursu pilarz-drwal oraz obsługa kos spalinowych za nami

Pierwsza edycja kursu pilarz-drwal oraz obsługa kos spalinowych za nami

W okresie od 26 września 2020 roku do 10 października 2020 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach odbyła się pierwsza edycja kursu „Pilarz-Drwal oraz obsługa kos spalinowych” pod kierunkiem pana Krzysztofa Popiołka. W kursie udział wzięło siedmiu uczniów Technikum Leśnego, którzy przez dwa tygodnie zostali przeszkoleni w zakresie zasad BHP na stanowisku pilarza – drwala, okrzesywania i przerzynki drzew.

Zrąb zupełny dla przyszłych pilarzy został zorganizowany w Nadleśnictwie Rokita w Leśnictwie Samlino, gdzie uczniowie kształcili się w pozyskaniu surowca drzewnego. W ostatnim dniu kursu został przeprowadzony egzamin końcowy (etap pisemny oraz praktyczny). Wszyscy uczniowie zdali egzamin potwierdzający zdobycie kwalifikacji zawodowej, która uprawnia do wykonywania zawodu Pilarza-Drwala.

Kurs zawodowy odbył się w związku z realizacją projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *