Kamieński Portal Informacyjny
Nie będzie podwyżki za śmieci. Propozycje burmistrza przepadły w głosowaniu

Nie będzie podwyżki za śmieci. Propozycje burmistrza przepadły w głosowaniu

28 października br. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. Radni nie zgodzili się na podwyżkę opłaty za śmieci, jaką zaproponował burmistrz Stanisław Kuryłło. Nie pomogło nawet wystąpienie Prezesa PGK Adriana Guranowskiego, który zarówno wczoraj na Komisjach Radnych, jak i dzisiaj na sesji Rady Miejskiej, argumentował zasadność planowanych podwyżek. Projekt uchwały przepadł w głosowaniu.

Przed głosowaniem Radna Bożena Muńdziakiewicz przedstawiła stanowisko Klubu Radnych Ziemia Kamieńska:

– Klub Radnych Ziemia Kamińska oświadcza, że jest przeciwko podniesieniu stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według nas związane to jest z nieujawnieniem wynagrodzenia Prezesa i wiceprezesa PGK sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim. Przytoczę tutaj odpowiedź na interpelację radnej Moniki Kosińskiej. Uważamy, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć na co idą m.in ich pieniążki i opłaty. To jest stanowisko naszego Klubu Ziemia Kamieńska.  

O sprawie tej informowaliśmy 18 października br.
https://kamienskiportal.pl/wynagrodzenie-prezesa-spolki-pgk-i-jego-zastepcy-objete-tajemnica-przedsiebiorstwa/

W projekcie uchwały dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz Stanisław Kuryłło zaproponował stawkę 12.00 zł. Obecnie wynosi ona 8,50 zł. Na sesji Rady Miejskiej burmistrz wprowadził autopoprawkę i zaproponował stawkę 10,50 zł.

Pomimo tego radni pozostali przy swoim stanowisku i tę propozycję również odrzucili.

Za podwyżkami opłaty za śmieci głosowali:

 • Monika Kochanowicz – Klub Nasza Gmina Nasz Powiat
 • Michał Moskiewicz – Klub Radnych Nasz Gmina Nasz Powiat
 • Wojciech Gościniak – Klub Radnych Nasz Gmina Nasz Powiat
 • Kazimiera Szymańska – radna niezrzeszona
 • Michał Sadowski – radny niezrzeszony

Przeciwko podwyżkom opłaty za śmieci głosowali:

 • Jadwiga Cuber – Klub Radnych Ziemia Kamieńska
 • Jacek Golusda –  Klub Radnych Ziemia Kamieńska
 • Bogdan Klamborowski –  Klub Radnych Ziemia Kamieńska
 • Barbara Majcher –  Klub Radnych Ziemia Kamieńska
 • Bożena Muńdziakiewicz –  Klub Radnych Ziemia Kamieńska
 • Jacek Socha –  Klub Radnych Ziemia Kamieńska
 • Bogusław Rużewicz – radny niezrzeszony
 • Monika Kosińska – radna niezrzeszona

Radna Anna Kowalska (Nasza Gmina Nasz Powiat) nie wzięła udziału w głosowaniu tej uchwały.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie został uchwalony.

Kamieński Portal Informacyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *