Kamieński Portal Informacyjny
Mimo wszystko razem. Polsko-niemieckie spotkania w czasach COVID-19

Mimo wszystko razem. Polsko-niemieckie spotkania w czasach COVID-19

Za nami projekt Mimo wszystko razem. Polsko-niemieckie spotkania on-line w czasach COVID19. W październiku zakończył się projekt organizowany przez naszą gminę, którego realizacji podjęły się wszystkie szkoły podstawowe. Z tego miejsca dziękujemy za aktywne wsparcie Gminnemu Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie.

Ze strony niemieckiej w projekcie wzięła udział szkoła podstawowa z Usedom. Celem projektu było doskonalenie pracy on-line i wymiana doświadczeń w walce z COVID19, a także doskonalenie technik korzystania ze sprzętu komputerowego. Szczególny nacisk położony został na profilaktykę COVID19 w oparciu o edukację muzyczną i plastyczną.

W ramach projektu zorganizowane zostały dwa polsko-niemieckie konkursy: plastyczny oraz muzyczny. Konkurs plastyczny poprzedzony był kursem rysunku który przygotował artysta plastyk, Pan Daniel Strzelczyk. Wszystkie prace plastyczne dzieci były przesyłane on-line do komisji weryfikacyjnych, które wybrały najlepsze dzieła i przyznały atrakcyjne nagrody. Celem konkursu muzycznego było ułożenie piosenki o tematyce COVID19. Każda szkoła przygotowała jeden utwór, który zaprezentowała podczas łączenia się on-line ze szkołą w Usedom. Aby doskonalić język niemiecki tekst piosenki był napisany i odśpiewany częściowo w języku polskim, a częściowo w języku niemieckim, podczas krótkich lekcji przeprowadzonych on-line ze szkołą w Usedom.

W ramach projektu zakupiliśmy dla polskich uczestników środki ochrony osobistej oraz płyny dezynfekcyjne. Aby ułatwić prace on-line, jednostki uczestniczące w projekcie otrzymały tablety.

Gmina Wolin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *