Kamieński Portal Informacyjny
Konferencja planistyczna i ćwiczenia Gniazdo-22. Reagowanie kryzysowe w praktyce

Konferencja planistyczna i ćwiczenia Gniazdo-22. Reagowanie kryzysowe w praktyce

24 sierpnia 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim odbyła się Główna Konferencja Planistyczna przed ćwiczeniem Gniazdo-22, które odbędą się w dniach 8-9 września 2022 r.

Problematyka planowanego ćwiczenia obejmuje: reagowanie kryzysowe w praktyce, współdziałanie organów administracji samorządowej, inspekcji oraz służb w sytuacji zaistnienia skażenia chemicznego, biologicznego i radiacyjnego na terenie powiatu kamieńskiego.

Obecnie nie stwierdzono zagrożeń związanych ze skażeniem chemicznego, biologicznym i radiacyjnym, natomiast służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kamieńskiego muszą być gotowe do skutecznego działania na wypadek zagrożenia.

W związku z powyższym Starosta Kamieński zarządził przeprowadzenie ćwiczenia na terenie powiatu kamieńskiego w ramach ćwiczenia Wojewody Zachodniopomorskiego pk. „Gniazdo 22”

Udział w ćwiczeniu wezmą wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu podległe Staroście Kamieńskiemu we współdziałaniu ze służbami Wojewody Zachodniopomorskiego.

Głowna problematyka realizowana podczas ćwiczenia obejmować będzie:

☑️uruchomienie systemu wykrywania skażeń i alarmowania,

☑️prognozowanie skażeń chemicznych i radiacyjnych,

☑️dystrybucja preparatów jodowych;

☑️usuwanie skutków skażeń chemicznych;

☑️usuwanie skutków skażenia biologicznego.

Przeprowadzone ćwiczenie z całą pewnością pomoże służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na podniesienie na wyższy poziom umiejętności i zdolności operacyjnych, sprawdzi istniejące procedury bezpieczeństwa oraz przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kamieniu Pomorskim

Andrzej Zieliński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *