Kamieński Portal Informacyjny
Grupa Bąbla skazana za udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Grupa Bąbla skazana za udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał 15 oskarżonych za udział w zorganizowanej grupie przestępczej założonej i kierowanej przez Tomasza S. ps. Bąbel – poinformował dział prasowy Prokuratury Krajowej. Grupa miała wprowadzić do obrotu co najmniej 120 kg marihuany i amfetaminy oraz 500 tabletek ecstasy.

Prokurator zarzucił 15 oskarżonym popełnienie łącznie 40 przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu oraz przestępstw narkotykowych. „W wyniku przestępczego procederu, którym kierował Tomasz Sz. ps. Bąbel wprowadzono do obrotu co najmniej 120 kg marihuany i amfetaminy oraz co najmniej 500 tabletek ecstasy (MDMA)” – poinformowała Prokuratura Krajowa. W toku postępowania śledczy ustalili, że Tomasz Sz. ps. Bąbel założył i kierował grupą w okresie od 2015 do 2019 r. w Kamieniu Pomorskim i okolicznych miejscowościach.

Zakres prokuratorskich zarzutów

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zarzucił 15 oskarżonym popełnienie łącznie 40 przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu oraz przestępstw narkotykowych. W wyniku przestępczego procederu, którym kierował Tomasz Sz. ps. „Bąbel” wprowadzono do obrotu co najmniej 120 kg marihuany i amfetaminy oraz co najmniej 500 tabletek ekstazy (MDMA).

Walka z konkurującymi grupami przestępczymi

W toku postępowania prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie ustalił, że Tomasz Sz. ps. „Bąbel” założył i kierował grupą w okresie od 2015 do 2019 r. w Kamieniu Pomorskim i okolicznych miejscowościach. Funkcjonowanie grupy było przedmiotem wielowątkowego śledztwa, które swoim zakresem obejmowało działalność co najmniej 4 zorganizowanych grup przestępczych działających m.in. w Szczecinie oraz w innych miejscowościach na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym Kamieniu Pomorskim, jak również Szwecji i Norwegii. Grupy ścierały się w konkurencyjnej walce o wpływy i zyski, w tym pochodzące z tytułu handlu narkotykami. Przejawem tej walki, a zarazem eskalacji konfliktu były tragiczne w skutkach zdarzenia przestępcze w postaci m.in. pobicia osób zamieszanych w handel narkotykami skutkujące złamaniem kości twarzoczaszki i innymi obrażeniami, spaleniu samochodu ciężarowego o wartości 100 tysięcy złotych.

Przedmiot działalności grupy

W toku śledztwa prokurator ustalił, że grupa dokonywała obrotu znaczną ilością środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz substancjami psychotropowymi w postaci amfetaminy oraz tabletek ekstazy (MDMA), oraz udzielała narkotyki innym  oosbom w tym małoletnim.  Ponadto grupa dokonywała przestępstw przeciwko mieniu oraz zdrowiu i życiu, w tym wobec konkurencyjnych grup przestępczych. Ofiarami sprawców padały nie tylko osoby związane ze światem przestępczym, ale również zwykli obywatele, którzy w codziennym życiu „narazili się” liderowi tej grupy – Tomaszowi Sz. ps. „Bąbel” lub jego rodzinie. W toku postępowania prokurator ustalił, że Tomasz S. ps. „Bąbel” posiadał własne „bojówki”, które na jego polecenie stosowały przemoc wobec niewygodnych dla tej grupy lub jej lidera osób dokonując ich zastraszenia i pobicia lub zniszczenia ich mienia.

Wyrok skazujący

Wyrokiem z dnia 10 listopada 2022 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie podzielił zarzuty prokuratora i skazał oskarżonych na kary łączne od 4 do 9 lat pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, założonej i kierowanej przez Tomasza Sz. ps. „Bąbel”. Ponadto Sąd orzekł wobec oskarżonych kary grzywny w wymiarze do 40.500 złotych, nawiązki do kwoty 50 tysięcy złotych oraz przepadki korzyści majątkowej osiągniętych z popełnienia przestępstwa do kwoty ponad 9,2 miliona złotych. Wobec oskarżonych, którzy zdecydowali się na współpracę z organami ścigania, Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kar pozbawienia wolności na okres do 10 lat próby.

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie prowadzone są kolejne postępowania dotyczące innych osób oskarżonych o udział zorganizowanej grupie przestępczej, założonej i kierowanej przez Tomasza Sz. ps. „Bąbel”.

źródło: Dział Prasowy – Prokuratura Krajowa