Kamieński Portal Informacyjny
Burmistrz ogłasza konsultacje społeczne w sprawie współpracy z sektorem pozarządowym

Burmistrz ogłasza konsultacje społeczne w sprawie współpracy z sektorem pozarządowym

7 października br. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2021 rok Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje potrwają do 16 października br. W konsultacjach uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Kamień Pomorski.

W załączeniu przesyłamy Państwu tekst zarządzenia burmistrza w sprawie konsultacji, projekt konsultowanej uchwały oraz wzór formularza, na którym można zgłaszać swoje uwagi i opinie do projektu.

źródło: Gmina Kamień Pomorski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *