Kamieński Portal Informacyjny
Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński z jednogłośnym absolutorium!

Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński z jednogłośnym absolutorium!

W dniu 24 lipca w trakcie XX sesji Rady Miejskiej w Golczewie Burmistrz Maciej Zieliński po przedstawieniu Raportu o stanie Gminy Golczewo za rok 2019 uzyskał jednogłośnie wotum zaufania. Radni po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącymi sprawozdania z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej, Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium za 2019 rok.

-To był bardzo pracowity rok. Złożyliśmy 14 wniosków o dofinansowanie inwestycji z czego 10 uzyskało wsparcie na łączną kwotę 6 511 077,84 zł w porównaniu w roku 2018 otrzymano zaledwie 114 612,48 zł, Zrealizowaliśmy trudny budżet, udało nam się zmniejszyć zadłużenie gminy o kwotę ponad 2 mln złotych co pozwoliło na przygotowanie fundamentów pod duże inwestycję, które rozpoczęły się w roku bieżącym i planowane są w latach następnych jak termomodernizacja golczewskiej szkoły, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowę dróg Miodowej, Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie, czy budowę boiska wielofunkcyjnego w Wysokiej Kamieńskiej. Jest jeszcze wiele przed nami, oprócz tych dużych zadań jest jeszcze wiele małych zadań, spraw ważnych dla mieszkańców które są równie ważne i będą sukcesywnie realizowane. Na pewno nie uniknęliśmy błędów, zobowiązuje się z tego miejsca do dalszej wytrwałej pracy na rzecz naszej gminy – powiedział Burmistrz Maciej Zieliński.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *