Kamieński Portal Informacyjny
28 grudnia XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

28 grudnia XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim odbędzie się w poniedziałek 28 grudnia o godz. 11.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie – stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uwagi radnych do protokołu.
 4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2034.
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2021.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje.
 9. Zapytania sołtysów.
 10. Sprawy bieżące, zapytania.
 11. Wnioski komisji.
 12. Wnioski i skargi.
 13. Zakończenie posiedzenia.

Transmisja z obrad XXII sesji będzie dostępna na stronie  https://kamienpomorski.tv-polska.eu/sesja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *